More

  Ve Francii lze volit ze zahraničí přes Internet

  Francie je jednou z mála zemí světa, která umožňuje v některých politicky závazných celonárodních volbách využít části občanů vzdálené elektronické hlasování přes Internet. Sice nenabízí tuto možnost všem občanům jako Estonsko, ale umožňuje vzdáleně volit svým občanům v zahraničí.

  Poprvé mohli využít vzdálené internetové hlasování francouzští občané žijící ve Spojených státech amerických v roce 2003, kdy bylo odevzdáno elektronicky 60 % hlasů. V roce 2009 volilo 6 tisíc francouzských občanů přes Internet do Shromáždění francouzských občanů v zahraničí. Od roku 2020 mohou francouzští občané v zahraničí volit prostřednictvím Internetu v parlamentních a konzulárních volbách. Volit nemohou v prezidentských a evropských volbách.

  Oproti korespondenčnímu hlasování má internetové hlasování několik výhod, mezi které patří:

  • lepší autentizace voliče,
  • menší riziko narušení soukromí voliče odhalením obsahu poštovní obálky,
  • lepší možnost ověření doručení a započítání voličského hlasu,
  • nižší riziko nedoručení hlasu i možnost případné nápravy,
  • eliminace chyb při vyplňování volebního lístku,
  • vyšší odolnost vůči nátlaku a kupčení s hlasy pomocí možnosti opakovaného hlasování, které přepíše původní hlas,
  • lepší přístupnost, přes Internet mohou zvládnout samostatně odvolit i lidé se zrakovým postižením,
  • jednodušší příprava voleb bez nutnosti rozesílání poštovních zásilek,
  • jednodušší sčítání hlasů, které se provádí automaticky,
  • nižší náklady na odevzdání elektronického hlasu,
  • nižší environmentální dopady.

  I když stejně jako u jiných forem hlasování existují určitá bezpečnostní rizika i v rámci digitálního hlasování, jako jsou různé síťové útoky, malware v zařízení voliče, phishing, ovlivňování aktérů, státní manipulace a podobné, tak v případě, že je umožněno internetové hlasování pouze menší části populace, která nemůže výrazně ovlivnit celkový výsledek, tak mohou benefity zpřístupnění voleb oprávněným voličům, kteří mohou být od nejbližší volební místnosti vzdáleni i tisíce kilometrů, převážit.

  Zdroj: Diplomatie.gouv.fr, Wikipedia

  Přihlásit přes Seznam