More

  Bitva u finského Taipale nasměrovala před 93 lety Rusko k porážce

  Bitva u Taipale byl ozbrojený konflikt, který se odehrál během druhé světové války na území Finska. Tento konflikt byl součástí finsko-ruské války, která začala 30. listopadu 1939 a skončila 13. března 1940 mírovou smlouvou.

  Bitva u Taipale skončila po 24 dnech 29. prosince 1939 a byla jednou z největších a nejkrvavějších bitev finsko-ruské války. Finsko a Sovětský svaz bojovaly o kontrolu nad územím ležícím na severu Finska. Finsko se ukázalo jako odolný protivník a dokázalo odrazit většinu útoků sovětských vojsk.

  Z finského pohledu bylo Taipale nejsevernější částí Mannerheimovy linie, systému opevnění přehrazujícího Karelskou šíji. Vzhledem k neobyčejně těžkému terénu, nemožnosti obchvácení hlavních obranných pozic a problematické využitelností dané oblasti pro nepřátelský útok byly obranné síly v tomto sektoru poměrně malé (jediná divize v celé oblasti, na hlavní Taipalské frontě reprezentovaná jediným plukem) a opevnění lehké (celkem 10 betonových objektů, z nichž 9 tvořily zastaralé betonové bunkry vyzbrojené kulomety). Na jihu na břehu jezera Suvanto se nacházelo něco málo dalších bunkrů a zejména dvě dělostřelecké pevnosti Patoniemi a Kekinniemi. Během cvičení rezervistů a mobilizace v říjnu a listopadu 1939 byla linie vyztužena systémy dřevem zpevněných zákopů a dřevěných srubů a byly zde zbudovány úkryty pro pěchotu před dělostřeleckou přípravou. Celkově se tento úsek fronty považoval za nevýznamný a v podstatě neměl jiný účel, než krýt levé křídlo hlavních obranných pozic finské armády. Celkově Finové předpokládali, že se Rudá armáda této pozici vyhne.

  Bitva u Taipale se pro Finsko stala velkým vítězstvím a poskytla Finsku čas na reorganizaci a přípravu na další boje. Sovětský svaz nakonec požádal o příměří a mírovou smlouvu, která ukončila finsko-ruskou válku. Bitva u Taipale je dodnes považována za jednu z nejslavnějších bitev v historii Finska a je připomínána každoročně výročím bitvy.

  Příčinou tzv. Zimní války bylo sporné území na hranici mezi Finskem a Sovětským svazem, které se nacházelo na severu Finska a bylo obýváno etnickými Finy. Sovětský svaz požadoval předání těchto území, ale Finsko odmítlo a rozhodlo se bránit své území.

  Zimní válka za svobodu Finů připomíná současnou válku za svobodu Ukrajinců.§

  Více informací o bitvě lze nalézt ve zdroji dat článku na Wikipedii.

  Přihlásit přes Seznam