More

  Z Českých zemí pochází celkem 6 držitelů Nobelovy ceny

  Snad každý Čech zná držitele Nobelovy ceny za literaturu Jaroslava Seiferta a za chemii Jaroslava Heyrovského. Kromě nich existují další 4 držitelé Nobelovy ceny narození na území dnešní České republiky.

  V roce 1905 získala Nobelovu cenu za mír baronka Bertha Sophia Felicita von Suttnerová, rozená hraběnka Kinská ze Vchynic a Tetova, narozená v Praze. Berta žila část dětství s matkou v Praze i na Staroměstském náměstí v paláci Kinských, ale zejména pro nerovnost původu Bertiných rodičů i skutečnost, že otec již nežil, byly vztahy mezi její matkou a širší rodinou Kinských napjaté. Matka s dcerou proto odešly do Brna a zde, u Bertina poručníka, otcova přítele Ernsta Egona Fürstenberga, se jí dostalo péče i kvalitního vzdělání. Naučila se kromě rodné němčiny a češtiny i francouzsky, anglicky a italsky.

  Jezdila na první mezinárodní kongresy, propagovala založení mezinárodního smírčího soudu v Haagu a také další organizace, obhajující práva žen a národnostních menšin, vyjadřovala svůj odpor k antisemitismu. Berta Suttnerová, rodačka z Prahy, byla označována za nejproslulejší ženu světa před první světovou válkou. Svou literární prací a činností pro zachování míru se řadí do čela obránců humanistických idejí v Evropě druhé poloviny devatenáctého století.

  V roce 1947 obdržel Nobelovu cenu za fyziologii a lékařství americko-český biochemik, vědec a pedagog německé národnosti Carl Ferdinand Cori narozený v Praze. Spolu s ním cenu obdrželi také jeho česko-americká manželka Gerty Coriová, narozená v Praze, a fyziolog Bernardo Houssay. Nobelovu cenou za medicínu získali za objev funkce hormonů předního laloku hypofýzy při metabolismu cukrů. Gerta Cori je v historii třetí žena, která obdržela Nobelovu cenu za exaktní vědy (po Marii Sklodowské-Curie a Ireně Curie) a vůbec první ženou, která ji dostala za medicínu.

  Peter Grünberg, narozený 18. května 1939 v Plzni, byl německý fyzik, který obdržel Nobelovu cenu za fyziku. Ta mu byla udělena v roce 2007 společně s Albertem Fertem za objev jevu obří magnetorezistence, jenž umožnil výrobu pevných disků s kapacitou řádu gigabyte. V roce 1946 byl Peter Grünberg s rodiči odsunut z Československa.

  V roce 2012 získala Evropská unie Nobelovu cenu za mír. Nobelův výbor ocenil zejména její úlohu při zajišťování mírového soužití na evropském kontinentu. De facto je tak nepřímo nositelem Nobelovy ceny také každý občan Evropské unie.

  Zdroj: Wikipedia

  Přihlásit přes Seznam