More

  Comacchio s atmosférou malých Benátek stojí za návštěvu

  Benátky v poslední době čelí velkému náporu turistů, proto se vedení města rozhodlo zavést poplatek za vstup do města pro návštěvníky bez ubytování. Benátky jsou samozřejmě unikátním místem. Na druhou stranu jsou v Itálii i jiná města, která umožňují zažít také atmosféru vodních kanálů křižujících ulicemi.

  Jako “malé Benátky” je označováno menší město Comacchio s více než 20 tisíci obyvatel. Oproti Benátkám se zde neplatí žádný poplatek za vstup, dokonce je zde možné v blízkosti centra bez větších problémů bezplatně zaparkovat.

  Comacchio (Foto: Tomáš Martínek)

  Starobylým městem Comacchio v deltě řeky Pád křižuje několik kilometrů kanálů, které mohou navodit atmosféru Benátek. Návštěvnost Comacchia není velká, proto budete u některých kanálů v uličkách sami.

  Comacchio se nachází v laguně severně od současného ústí řeky Reno. Je postaveno na více než třinácti různých ostrůvcích spojených mosty. Mokřady jižně od města, Valli di Comacchio, jsou klasifikovány jako lokalita evropského významu a zvláště chráněná oblast v Itálii.

  Comacchio (Foto: Tomáš Martínek)

  Comacchio, založené Etrusky, si užívalo prosperity za Gótů a Langobardů a stalo se sídlem lombardského vévodství. Za své bohatství vděčilo svým solným pánvím a strategické poloze. Když lombardský král Authari rozšířil lombardské panství na úkor Byzance, dobyl pevnost Comacchio a přerušil spojení mezi Padovou a Ravennou. Když Frankové v roce 756 sestoupili do severní Itálie, jejich král zahrnul Comacchio do majetku darovaného papeži Štěpánu II. Saracenští nájezdníci město vypálili v roce 876, ale navzdory tomu se Comacchio pomalu vzpamatovával. Svatý stolec později město daroval arcibiskupství v Ravenně. Comacchio bylo dříve sídlem biskupství a zachovalo si svou katedrálu, nyní kokatedrálu v arcidiecézi Ferrara-Comacchio.

  Město je v Itálii známé svou praxí lovu úhořů v nedalekých mokřadech a mnoho jídel podávaných v Comacchiu se točí kolem úhoře.

  Přihlásit přes Seznam