More

  Může nás Istanbulská úmluva připravit o pomlázku?

  V posledních týdnech i v souvislosti se soudním líčením ohledně údajného znásilnění bývalým poslancem Dominikem Ferim ožila opět diskuze o ratifikaci Istanbulské úmluvy Rady Evropy o prevenci a potírání násilí na ženách a domácího násilí.

  Oficiální web Úřadu vlády k Velikonocím uvádí: “Cílem úmluvy je mimojiné odstranění předsudků o podřízeném postavení žen ve společnosti, protože jsou jednou z příčin, proč ženy jsou častěji vystaveny násilí. Tradice a zvyky jsou důležitým nástrojem formování identity a při případné ratifikaci Istanbulské úmluvy k jejich rušení nebude docházet. Ze samotné úmluvy to ani nijak nevyplývá, naopak co z úmluvy vyplývá je, že zvyky, u kterých dochází ke skutečnému násilí na ženách (jako je třeba mrzačení ženských pohlavních orgánů), budou považovány za porušení úmluvy. V praxi se bude pracovat na osvětových aktivitách, které budou vyvracet stereotypy o postavení žen ve společnosti – např. že ženy nemají předpoklady k práci v oborech, jako jsou informační technologie nebo naopak stereotyp, který tvrdí, že muži nejsou schopni pečovat o malé děti.”

  Přímo v textu Istanbulské úmluvy se píše: “Strany podniknou nezbytná opatření pro podporu sociálních a kulturních vzorců chování žen a mužů s cílem vymýtit předsudky, zvyky, tradice a další praktiky, jež jsou založeny na předpokladu podřízenosti ženy anebo na stereotypním pojímání rolí žen a mužů.

  Strany se zasadí o to, aby žádný akt násilí ve smyslu této úmluvy nemohl být ospravedlňován kulturou, náboženstvím, tradicí či tzv. “ctí”.”

  I když tak Úřad vlády ujišťuje, že Velikonoce nejsou ohroženy, tak podle textu Úmluvy by lajk tradici pomlázky, která evidentně je založena na stereotypním pojímání rolí žen a mužů, mohl pod danou definici zařadit.

  Pokud bychom po schválení Istanbulské úmluvy tvrdili, že pomlázka není Úmluvou dotčena, mohlo by to vyslat negativní signál muslimským zemím, které by poté s odvoláním na Českou republiku mohly tvrdit, že jejich tradice založené na stereotypním pojímání rolí žen a mužů nejsou dotčeny také. Na druhou stranu Úmluvu již ratifikovalo Polsko, kde jsou velikonoční tradice v některých částech země podobné českým.

  Přihlásit přes Seznam