Kodex autora

Výlevy.cz publikují články a další zajímavé příspěvky autorů, kteří mají dodržovat tento Kodex autora:

 • obsah publikovaných článků na webu musí být v souladu s platnými právními předpisy a dobrými mravy,
 • publikované články nesmí šířit nebo se podílet na šíření dezinformací či konspiračních teoriích,
 • informace třetích stran publikovaných v komentářích musí být uvedeny zdrojem – ideálně formou odkazu,
 • titulky či hlavní fotografie článků na webu nesmí záměrně uvádět čtenáře v omyl a v titulcích článků nesmí být uvedeny informace, které nejsou obsahem samotného článku (tzv. click-baiting),
 • autor dbá na pravopis a snaží se omezit překlepy, které případně okamžitě opraví,
 • články nesmí obsahovat vulgární či sexuální obsah,
 • články nesmí podporovat násilí, obtěžování, rasovou, náboženskou, politickou a národnostní nesnášenlivost, terorismus nebo organizovanou kriminalitu,
 • články nesmí bez právního důvodu zasahovat do dobré pověsti soukromých osob, obsahovat urážky, lži, pomluvy, ponižování nebo jinak snižovat lidskou důstojnost,
 • články nesmí navádět k porušování platných právních předpisů ani poskytovat informace, které mohou být k porušení platných právních předpisů využity,
 • použité fotografie musí být použity v souladu s autorským právem, musí se tak jednat o fotografie autora, fotografie, ke kterým má autor práva, nebo fotografie volně použitelné,
 • použitá videa a další prvky jsou vkládány přes embed kód tak, aby byla dodržena autorská práva tvůrce. 

Autor je v případě nalezené chyby či nesprávně publikované informace povinen uvést informaci na pravou míru a opravit. V případě, že bude docházet k opakovanému porušování Kodexu autora, bude autorovi omezen přístup k publikování nových komentářových příspěvků.

Články publikují sami autoři automaticky. Provozovatel nenese odpovědnost za texty autorů, odpovědnost nese vždy konkrétní autor.