More

  Víte, že každá země eurozóny může navrhnout vlastní podobu euromincí?

  Každá členská země eurozóny může využít zadní strany euromincí pro prezentaci svých národních symbolů. Jakmile se však jednou rozhodne o motivech svých národních stran, nemá možnost je měnit. Výjimku tvoří mince se zobrazením hlav států, které lze měnit, dojde-li ke změně hlavy státu nebo po 15 letech s ohledem na změny v podobě hlavy státu. Jednotícím standardem, který však některá grafická ztvárnění ne zcela splňují, je lemování národního motivu kruhem s 12 hvězdami Evropské unie. Euromince s národními motivy jsou zákonným platidlem na celém území eurozóny.

  Každá země má své vlastní národní motivy na zadní straně euromincí. Například, na zadní straně belgických euromincí je zobrazena královna Astrid, zatímco estonské euromince zobrazují větev dubu, který je symbolem estonského národního stromu. Finské euromince zobrazují různé motivy, jako například ryby, labutě a jezera. Francouzské euromince zobrazují Marianne, symbol francouzské revoluce a svobody, zatímco chorvatské euromince zobrazují krále Tomislava. Irské euromince zobrazují harfu, která je symbolem Irska, zatímco italské euromince zobrazují římské památky, jako například Koloseum. Kyperské euromince zobrazují větev olivovníku, který je symbolem Kypru, zatímco litevské euromince zobrazují rytíře Vytise, který je symbolem litevského státu. Lotyšské euromince zobrazují zvířata, jako například losy a vlky, zatímco lucemburské euromince zobrazují velkovévodu Henriho. Maltské euromince zobrazují různé motivy, jako například maltský kříž a maltské lodě. Německé euromince zobrazují různé motivy, jako například Braniborskou bránu, zatímco nizozemské euromince zobrazují královnu Beatrix. Portugalské euromince zobrazují různé motivy, jako například portugalské lodě, zatímco rakouské euromince zobrazují různé motivy, jako například katedrála svatého Štěpána. Řecké euromince zobrazují různé motivy, jako například starověké řecké památky, slovenské euromince zobrazují různé motivy, jako například hrad Bratislava. Různé motivy zobrazují i Slovinské euromince – jako například lipový list, zatímco španělské euromince zobrazují motivy typu katedrály v Santiago de Compostela.

  Právo razit omezené množství euromincí s vlastní národní stranou mají též čtyři evropské nečlenské země Evropské unie: Andorra, Monako, San Marino a Vatikán. Podmínky této emisní činnosti upravuje měnová dohoda uzavřená mezi příslušným státem a Evropskou komisí jednající jménem EU. Všechny jmenované ministáty historicky používaly národní měnu některého z dnešních členů eurozóny. Některé země vydaly speciální edice euromincí, které jsou velmi vzácné a sběratelsky cenné. Občané unie i sběratelé po celém světě se tak baví sbíráním euromincí a jejich různých podob.

  Zdroje: ZavedeniEura.cz, Wikipedia

  Přihlásit přes Seznam