More

  Jaká bude budoucnost umělé inteligence v Evropské unii?

  V oblasti umělé inteligence (AI) se v Evropské unii (EU) očekávají velké změny v následujících letech. V dubnu 2021 Komise představila první unijní regulační rámec pro AI, který navrhuje, aby systémy AI byly analyzovány a klasifikovány podle rizika, které představují pro uživatele. Tento rámec má zajistit, že systémy AI budou bezpečné, transparentní, sledovatelné, nediskriminační a šetrné k životnímu prostředí.

  V červnu 2023 EU přijala první nařízení o AI na světě, které upravuje používání AI v EU. Toto nařízení stanoví pravidla pro poskytovatele a uživatele AI, a to v závislosti na úrovni rizika plynoucího z AI. Různé úrovně rizika budou znamenat větší nebo menší regulaci.

  V oblasti vývoje, výzkumu a investic do AI EU zaostává. EU se snaží zintenzivnit své úsilí, protože je AI považováno za klíč k digitální transformaci Evropy a bude mít stále větší dopad na ekonomiku a každodenní život.

  V současné době se v EU využívá AI v mnoha oblastech, jako je zdravotnictví, grafika, hudba, doprava, výroba nebo energetika. V budoucnu se očekává, že se bude AI využívat stále více a v nových oblastech, jako je například zemědělství, průmysl a veřejná správa.

  Výhody AI jsou zřejmé. Může pomoci zlepšit zdravotní péči, zvýšit bezpečnost a efektivitu práce či dopravy, zlepšit výrobu a snížit náklady na energii. Nicméně, existují také obavy ohledně využívání AI. Například, může docházet k diskriminaci, pokud systémy AI nejsou dostatečně transparentní a nediskriminační. Každá odpověď AI vyžaduje také určitý výpočetní výkon, který zase vyžaduje určité množství energie.

  V budoucnu se očekává, že se bude AI využívat stále více a v nových oblastech. EU se snaží zajistit, aby byly systémy AI bezpečné, transparentní, sledovatelné, nediskriminační a šetrné k životnímu prostředí. Velká regulace ovšem může odradit některé investory i AI vývojáře ve zpřístupňování AI technologií v EU. Omezení učení AI pouze na licencované zdroje může také výkon umělé inteligence snížit a odradit vývojáře v EU. AI Akt bude v roce 2024 schvalovat europarlament i Rada.

  Vzhledem k tomu, že se AI stává stále důležitější součástí našich životů, je důležité, aby byla regulována a využívána zodpovědně. EU se snaží zajistit, aby byla AI využívána k zlepšení našich životů a k dosažení udržitelného rozvoje.

  Zdroj: Europarlament

  Přihlásit přes Seznam